Psykologmottagning

PICT0794

Sören Grind Leg. Psykolog


Min grundutbildning är psykodynamiskt orienterad. Jag har hämtat inspiration hos bl a C G Jung, i Roberto Assagiolis Psykosyntes och i kognitiva synsätt. Jag har vidareutbildat mig till certi-fierad EMDR-terapeut. 

Mitt intresse för filosofi och andliga frågor ger vid behov utrymme för en existentiell dimension i det terapeutiska samtalet. Jag är medlem av Sveriges psykologförbund och EMDR Europe.


Min yrkeserfarenhet som psykolog sedan -79 är bl.a. inom rehabilitering av stress- och utmattningstillstånd, psykiska kriser och relationsproblem och av psykosomatiska besvär. Jag har huvudsakligen arbetat med privat mottagning men även inom vuxenpsykiatri, på hälsohem och i samarbete med företags-hälsovård och försäkringsbolag. Jag hade privat mottagning från -81 till 2014 i Sunnansjö, där jag bl.a. mötte människor i livskriser, relationsproblem, ångest, stressproblematik, traumabearbetning och depression. På Solsökehem hade vi mellan -84 – 2014 en mängd kurser i personlig utveckling och livsfrågor. Vi fungerade också som familjehem.

Sedan –81 har jag haft kurser, handledning och seminarier inom kommun, landsting och privata verksamheter. Om du önskar kontakt är du välkommen att höra av dig på telenr 0045-91191316 eller via mail till soren@solsokehem.se  Jag har också klientsamtal per telefon för personer som bor långt från min mottagning i Danmark, i eller utanför Sverige. 


© Solsökehem 2012