Livet – en fråga om kärlek

Baksidestext:

87191_xl.jpg

Kärlekens frigörande
och helande kraft

Det finns ingen drivkraft som är så grundläggande som längtan efter kärlek. Samtidigt finns det nog inget som är så missförstått. För det mesta blandar vi ihop den mänskliga frigivande kärleken med förälskelsens självupptagna begär. Dessa två slags sympatier och förhållningssätt står i motsättning till varandra på livets alla områden. Att genomskåda och lära sig skilja på hur dessa två krafter verkar i det egna medvetandet och i omvärlden är avgörande för all mänsklig utveckling och för att skapa livgivande relationer och en fredligare värld.

Med utgångspunkt i Martinus (1890–1981) andliga vetenskap – som ger en överblick över livets bärande logiska och kärleksfulla struktur – erbjuds med hjälp av utvecklingstanken, bland annat via reinkarnation och karma, en större förståelse för äktenskapets kris, för nya samlevnadsformer, fysiska och psykiska sjukdomar och individernas olika moraliska standard. Med beskrivningen av övermedvetandet, i vilket vi lagrar alla erfarenheter och talanger från liv till liv, ges en djupare förklaring till den allt snabbare förvandlingen av värderingar, relationer och livsstil.

I boken sätter Sören Grind bland annat in anknytningsteorin i ett reinkarnationsperspektiv och visar att de utmaningar vi möter under barndomen kan ses som djupt meningsfulla. Med inblick i en kosmisk psykologi – som visar hur alla livserfarenheter på lång sikt bidrar till utvecklingen av vår kärleksförmåga – kan vi få en avgörande överblick och vägledning i de stora förändringar som sker både inom oss, i samhället och i en globaliserad värld. Kompletterat med egna erfarenheter och fallbeskrivningar, bidrar Sören i Livet – en fråga om kärlek till en upplevelse av mening, och till insikter och redskap som kan bistå vår mänskliga utveckling.

BESTÄLL: Livet – en fråga om kärlek

INBUNDEN 336 sidor, Artikelkod: 87191, ISBN: 9789187703119,
Pris: 290:-


© Solsökehem 2012