Martinus

Martinus föddes 1890 i den lilla byn Sindal på norra Jylland i Dan-mark och blev 90 år gammal.

Han växte upp under mycket enkla förhållanden och fick endast en elementär skolundervisning. Hans huvudsakliga yrkeserfarenhet var inom mejerinäringen, först inom produktionen och senare på kontor.

Vid 30 års ålder fick Martinus en genomgripande andlig upplevelse, som totalt förändrade hans liv. Intuitionen blev efter denna upplevelse en dagsmedveten viljekontrollerad förmåga, som gjorde det möjligt för honom att få svar inifrån på varje fråga han koncentrerade sig på.

Hans intresse blev nu helt inställt på, hur han med sin förmåga bäst kunde förmedla den universella kärlek, som han med sitt nya medvetande upplevde som en allt genomströmmade bärande kraft i tillvaron.Kärleksbudskapet som Kristus förmedlade och praktiserade för 2000 år sedan får av Martinus en mer vetenskaplig förklaring.

Martinus intuitionsbaserade förklaring av livsmys-teriets lösning bygger en bro mellan religion och veten-skap.

På samma sätt som vi idag är överens om att två plus två är fyra, oavsett vilken världsdel eller religion vi tillhör, menar Martinus att vi en dag kommer att vara överens om att reinkarnation är ett faktum och att Gud finns som en allt genomströmmande organiserande kärlekskraft i universum. Han menar också att vi kommer att upptäcka att nuvarande kristider är nödvändiga födslovåndor inför ett kommande internationellt fredsrike på jorden.


Verket Martinus författade under de  senare 60 åren av sitt liv, går under den samlade beteckningen ”Tredje Testamentet”. Med logiskt sammanhängande analyser visar han läsaren de osynliga lagar och principer som styr vår tillvaro och öde.

 Martinus önskar inte att man skall tro på honom. Istället var han mån om att stimulera till eget reflekterande och ett prövande av hans tankar mot egna erfarenheter. Ofta sa han: ”ta det ni kan använda och låt resten vara”. Hans författarskap står helt fritt. 

Det finns ingen förening, inget medlemskap, bara ett fritt tillgängligt författarskap.


© Solsökehem 2012