"Att bli vän med livet – och med sig själv"
© Solsökehem 2012